Liceul "Petru Rareş" Feldioara

Documente de interes public
Ordin MEC nr 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Procedura operațională de admitere pentru învățământul profesional de 3 ani

Planul de acțiune al școlii (PAȘ)

Codul de etică profesională

Regulamentul intern de organizare și funcționare

Regulament intern

Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2022-2023

Venituri salariale - 30.03.2018
Venituri salariale - 31.03.2019
Venituri salariale - 30.09.2019
Venituri salariale - 31.03.2020
Venituri salariale - 31.03.2021
Venituri salariale - 30.09.2021
Venituri salariale - 31.03.2022
Venituri salariale - 30.09.2022
Venituri salariale - 31.03.2023
Notă de informare privind protecția datelor personale