Liceul "Petru Rareş" Feldioara

Documente de interes public
Ordin MEC nr 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Planul de acțiune al școlii (PAȘ)

Codul de etică profesională

Regulamentul intern de organizare și funcționare

Regulament intern

Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2019-2020

Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2018-2019

Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2017-2018

Venituri salariale - 30.03.2018
Venituri salariale - 31.03.2019
Venituri salariale - 30.09.2019
Venituri salariale - 31.03.2020
Venituri salariale - 31.03.2021
Venituri salariale - 30.09.2021
Venituri salariale - 31.03.2022
Venituri salariale - 30.09.2022
Venituri salariale - 31.03.2023
Notă de informare privind protecția datelor personale