Liceul "Petru Rareş" Feldioara

Documente de interes public
Ordin MEC nr 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Planul de acțiune al școlii (PAȘ)
Regulamentul intern de organizare și funcționare
Completări și modificări la Regulamentul de Organizare și Funcționare
Regulament intern
Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2019-2020
Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2018-2019
Raport managerial privind starea și calitatea învățământului 2017-2018
Venituri salariale - 30.03.2018
Venituri salariale - 31.03.2019
Venituri salariale - 30.09.2019
Venituri salariale - 31.03.2020
Notă de informare privind protecția datelor personale