Liceul "Petru Rareş" Feldioara

str. Octavian Goga, nr. 57, e-mail:petruraresfeldioara@yahoo.com , tel: 0268 265 011

Stiri și noutăţi !


Dragi elevi,
Stimați părinți,


Admitere 2023-2024!

Candidații admiși în invățământul profesional - cod opțiune: 611, Calificarea: Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

Listă admiși

Broșura de admitere în clasa a IX-a de liceu - 2023-2024

Oferta educațională a Liceului „Petru Rareș” Feldioara:
Oferta educațională 2023-2024


__________________________________________________________________


Contestarea lucrărilor scrise – EN VIII – sesiunea 2023


Elevii care doresc să conteste nota depun cererea de contestație la centrul de examen- Liceul „Petru Rareș” Feldioara, (corp A, secretariat) sau o pot transmite prin mijloace electronice (email: petruraresfeldioara@yahhoo.com) în:

 • 28 iunie, între orele 16:00 și 19:00
 • 29 iunie, între orele 8:00 și 12:00

Candidații care depun/transmit contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz nota inițială, prin creștere sau descreștere;

 • la depunerea online a cererii, se atașează fișierul cu scanarea CI a elevului/ei, respectiv fișierul cu scanarea CI a părintelui/tutorelui/reprezentatului legal, în cazul elevului minor.
 • În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali al acestuia;

Cerere de contestații se găsește la secretariatul liceului și aici


Înscrierea în clasa pregătitoare - 2023-2024


Arondarea pe circumscripții școlare:
 • Feldioara - Liceul „Petru Rareș” Feldioara
 • Colonia Reconstrucția - Școala Primară Reconstrucția
 • Rotbav - Școala Primară Rotbav

Planul de școlarizare:
 • Liceul „Petru Rareș” Feldioara - 2 clase / 44 locuri
 • Școala Primară Reconstrucția + Școala Primară Rotbav - 1 clasă / 22 locuri
Notă: Clasa pregătitoare Reconstrucția + Rotbav va funcționa la Școala Primară Reconstrucția

Anunț înscriere în învățământul primar

_________________________________________________________________________


Anunț concurs pentru postul de îngrijitoare
_________________________________________________________________________

În atenția părinților!
Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic (500lei)
_________________________________________________________________________


Bacalaureat 2022


Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021(calendarul examenului este parte integramtă a ordinului).

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici.

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013Înscrierea în clasa pregătitoare - 2022-2023


Arondarea pe circumscripții școlare:

 • Feldioara - Liceul „Petru Rareș” Feldioara
 • Colonia Reconstrucția - Școala Primară Reconstrucția
 • Rotbav - Școala Primară Rotbav

Planul de școlarizare:
 • Liceul „Petru Rareș” Feldioara - 2 clase / 44 locuri
 • Școala Primară Reconstrucția + Școala Primară Rotbav - 1 clasă / 22 locuri
Notă: Clasa pregătitoare Reconstrucția + Rotbav va funcționa la Școala Primară Rotbav

Anunț înscriere în învățământul primar

_________________________________________________________________________

Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2021 - 2022
Primul lucru pe care este indicat să-l cunoașteți este calendarul (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.054/2022).

Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII):

 • 4 aprilie 2022: Limba şi literatura română (probă scrisă)
 • 5 aprilie 2022: Matematică (probă scrisă)
 • 6 aprilie 2022: Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
 • 14 aprilie 2022: afișarea rezultatelor

Simulare examen național de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă):
 • 28 martie 2022: Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
 • 29 martie 2022: Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
 • 30 martie 2022: Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării
 • 31 martie 2022: Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
 • 14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor
Informații organizatorice:

 • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a), respectiv trei ore (pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a) - din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
 • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare.
Subiecte:

 • Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat (aprobate prin ordinul de ministru 3.237/05.02.2021).
 • programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a VIII-a: detalii aici (fisier pdf)
 • programe și conținuturi exceptate pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă: detalii aici( fisier pdf)
Modele de subiecte:

Obiectivele simulării:

 • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale
IMPORTANT!
 • Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

 • Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.


_________________________________________________________________________

Ziua Națională a Meseriilor 2022
_________________________________________________________________________


Situația numărului de persoane vaccinate din cadrul Liceului „Petru Rareș” Feldioara


Personal angajat cu normă de bază Total Vaccinate împotriva Covid-19 cu cel puțin o doză Ponderea personalului vaccinat
Liceul Petru Rares Feldioara 77 54 70,13 %

Actualizat la data de: 23.11.2021

_________________________________________________________________________
11.10.2021 Anunț important!
Din motive tehnice numarul de telefon 0268265011 nu functionează!.
Va rugăm să ne contactați prin intermediul e-mailului petruraresfeldioara@yahoo.com sau office@petru-rares-feldioara.ro_________________________________________________________________________
27.05.2021 - Invitație de participare pentru achiziția de bunuri


Invitație de participare - 27.05.2021_________________________________________________________________________
Înscrierea în clasa pregătitoare - 2021-2022


Unitatea școlară Oferta educațională Număr admiși etapa I Număr locuri libere etapa a II-a
Liceul „Petru Rareș” Feldioara 44 locuri 44 0
Școala Primară Reconstrucția&Școala Primară Rotbav 22 locuri 15 7

_________________________________________________________________________
12.05.2021 - Invitație de participare pentru achiziția de bunuri


Invitație de participare - 12.05.2021
Procedură Operațională privind modul de distribuire, recuperarea și redistribuire a laptopurilor conform OMEC nr. 3166/2021


Deschide PO-CEAC-61
Înscrierea în clasa pregătitoare - 2021-2022


Arondarea pe circumscripții școlare:
 • Feldioara - Liceul „Petru Rareș” Feldioara
 • Colonia Reconstrucția - Școala Primară Reconstrucția
 • Rotbav - Școala Primară „Nicolae Croitoru” Rotbav

Planul de școlarizare:
 • Liceul „Petru Rareș” Feldioara - 2 clase / 44 locuri
 • Școala Primară Reconstrucția + Școala Primară „Nicolae Croitoru” Rotbav - 1 clasă / 22 locuri
Notă: Clasa pregătitoare Reconstrucția + Rotbav va funcționa la Școala Primară Reconstrucția

Anunț înscriere în învățământul primar

Metodologia de înscriere în învățământul primar

Calendarul înscrierii în învățământul primar

Anexe la metodologia de înscriere în învățământul primar

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar
Programul național pilot „Școala după școală” (OMEC nr. 3300/2021)

În atenția părinților!
Teste de antrenament Evaluarea Națională și Bacalalureat

Teste de antrenament 08.03.2021 - Bacalaureat

Teste de antrenament 08.03.2021 - Evaluarea Națională

__________________________________________________________________
Teste de antrenament 01.03.2021 - Bacalaureat

Bareme teste de antrenament 01.03.2021 - Bacalaureat

________________________________________________________________
Teste de antrenament 01.03.2021 - Evaluarea Națională

Bareme teste de antrenament 01.03.2021 - Evaluarea Națională

________________________________________________________________
Teste de antrenament 22.02.2021 - Bacalaureat

Bareme teste de antrenament 22.02.2021 - Bacalaureat

_________________________________________________________________
Teste de antrenament 22.02.2021 - Evaluarea Națională

Bareme teste de antrenament 22.02.2021 - Evaluarea Națională


Calendarul simulărilor naționale 2021 (Anexa nr.1 -OMEC nr. 3449/05.03.2021)

Program


Programe pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2021

Programe pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Programe pentru susținerea probelor scrise la Bacalaureat 2021
Inapoi la școală din 8 februaria 2021!

Începând cu 08.02.2021, odată cu debutul semestrului al II-lea al anului școlar 2020 – 2021, se vor relua cursurile liceului respectându-se scenariul galben. Pe băncile liceului vor reveni copiii din grădinițe, elevii din învățământul primar și elevii claselor a 8-a A, B, a 12-a A și a 11-a B.Info
În atenția părinților!

În atenția elevilor!


#ROVACCINARE

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19
Informații pentru un alt fel de început!
Anul școlar 2020-2021


Ordin MEC nr 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)Programe sociale-2020-2021 ___________________________________________________________________________________________________________________
Stimați părinți! Dragi elevi!
Ne apropiem de un alt fel de început. Vă așteptăm cu speranța bucuriei revederii! Luni, 14 septembrie 2020, vă așteptăm după programul afișat mai jos. Cu drag, colectivul cadrelor didactice din cadrul Liceului „Petru Rareș” Feldioara Program
Program

Reguli interne destinate elevilor

Anunț 1 începere an școlar

Anunț 2 începere an școlar

___________________________________________________________________________________________________________________

Structura anului școlar 2020-2021

 • Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.
Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:
 • Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
 • Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
 • Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
 • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
 • Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)
 • Vacanța de primăvară
  • Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)
  • Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
 • Vacanța de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Ordinul ministrului Educației și CErcetării nr.3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

___________________________________________________________________________________________________________________

Dragi elevi,
Stimați părinți,

Broșura de admitere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2020-2021

Oferta educațională

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil Aici

Anexe admitere

Documentul conține:

 • Anexa 2 la Ordinul nr. 4948/2019 - Calculul mediei de admitere
 • Anexa 3 la Ordinul nr. 4948/2019 - Metodoligia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 la Ordinul nr. 4948/2019 - Metodoligia de organizare și desfășurare a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă și modernă
Metodologie de organizare și desfășurarea probelor de aptitudini pentru admiterea la licee vocaționale


___________________________________________________________________________________________________________________

Dragi elevi,
Stimați părinți,

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

Calendar BAC-2020


Stimați părinți,

Oferta educațională pentru Grădinița cu Program Normal Feldioara:

Oferta educationala-grădiniță

Oferta educațională și capacitatea grădiniței
Anunț -Reînscrierea la grădiniță!
Anunț -înscrierea la grădiniță!
___________________________________________________________________________________________________________________

Proiectul pentru Învățământul Secundar - ROSE
Titlul proiectului: Fii prezent!

21 mai 2020, ora:14:00
Beneficiarul Liceul ”Petru Rareș” Feldioara, jud. Brașov a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.
În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:lot-laptop-3 bucăți___________________________________________________________________________________________________________________

Dragi elevi,
Stimați părinți,

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.

Modificări și completări aduse metodologiei:

 • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.
 • Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
 • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020 [ aici ]. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente celui de-al doilea semestru.
 • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 - 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 - 12:00.

Alte detalii

Calendar EN VIII-2020
Dragi elevi,
Stimați părinți,

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020.

 • Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020: Anexa 1 (fișier pdf)
 • Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat: Anexa 2 (fișier pdf)


Dragi elevi,
Stimați părinți,

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit împreună cu specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății și în conformitate cu recomandările Comitetului Național pentru Situații de Speciale de Urgență măsurile pentru reluarea activității în unitățile de învățământ, în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți...
Citește tot articolul

Prezentare măsuri


Dragi elevi,
Stimați părinți,

Ne aflăm într-o perioadă care necesită răbdare, atenție, înțelegere și nu în ultimul rând unitate. Deciziile de a se suspenda cursurile școlare au în vedere prevenirea răspândirii virusului. Trebuie să înțelegem că nu ne aflăm în vacanță, iar copiii trebuie supravegheați cât se poate de bine. Este foarte important ca cel mai mult timp să-l petrecem acasă, iar ieșirile în spațiul public să fie limitate la strictul necesar. Pe cât posibil vom ține legătura cu elevii și vom distribui diverse sarcini de lucru, recomandări de lecturi, canale educaționale, link-uri utile etc. Avem speranța că totul va fi bine și că ne vom revedea cât mai curând sănătoși! Colectivul de cadre didactice a Liceului ”Petru Rareș” Feldioara

____________________________________________________________________________________________________________________________


24.02.2020: Înscrierea în clasa pregătitoare - 2020-2021


Formularul care permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar poate fi accesat din 4.03.2020 ora 8.00: Aici

Programul de înscriere în perioada 04.03 - 23.03.2020:

 • luni-joi 8.00 - 18.00;
 • vineri 8.00 - 17.00
Arondarea pe circumscripții școlare:
 • Feldioara - Liceul „Petru Rareș” Feldioara
 • Colonia Reconstrucția - Școala Primară Reconstrucția
 • Rotbav - Școala Primară „Nicolae Croitoru” Rotbav

Planul de școlarizare:
 • Liceul „Petru Rareș” Feldioara - 2 clase / 50 locuri
 • Școala Primară Reconstrucția + Școala Primară „Nicolae Croitoru” Rotbav - 1 clasă / 25 locuri
Notă: Clasa pregătitoare Reconstrucția + Rotbav va funcționa la Școala Primară Reconstrucția

Alte informații utile pot fi găsite aici

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 25 februarie–20 martie 2020.

Planificarea activității de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare-Centrul de evaluare nr. 4-Liceul „Petru Rareș” Feldioara: Centrul de evaluare nr. 4-Liceul „Petru Rareș” Feldioara

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 23 martie 2020 și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 23 și 30 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

Calendarul înscrierii:

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare:
 • Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare: 4-23 martie 2020
 • Afișarea candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă: 1 aprilie 2020


 • Alte informații utile pot fi găsite în:
 • Metodologia înscrierii în învățământul primar - 2020-2021

 • Calendarul înscrierii în învățământul primar- 2020-2021
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________

  Simularea examenelor naționale 2020!


  Simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
  • 23 martie 2020 - Limba și literatura română-probă scrisă;
  • 24 martie 2020 - Matematică-probă scrisă;
  • 25 martie 2020 - Limba și literatura maternă- probă scrisă;
  • 3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor.


  Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național
  • 23 martie 2020 - Proba E.a). probă scrisă - Limba și literatura română;
  • 24 martie 2020 - Proba E.c). probă scrisă - proba obligatorie a profilului;
  • 25 martie 2020 - Proba E.b). probă scrisă - Limba și literatura maternă;
  • 26 martie 2020 - Proba E.d). probă scrisă - proba la alegere a profilului și a specializării;
  • 3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor.

  Str. Octavian Goga, nr. 57, cod. 507065, Feldioara, judeţul Braşov, România.
  Tel: 0268/265011 Fax: 0368/815745 E-mail: petruraresfeldioara@yahoo.com.
  Liceul "Petru Rareş" Feldioara