Liceul "Petru Rareş" Feldioara

str. Octavian Goga, nr. 57, e-mail:petruraresfeldioara@yahoo.com , tel: 0268 265 011

Stiri și noutăţi !


Admitere în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2024-2025:


Brosura de admitere

Informații utile despre admitere

___________________________________________________________________________


„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Smart Lab


ANUNT PUBLICITAR

nr.1 din data 31.05.2024

Achiziția de ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI SERVICII DE CONECTARE (Lot 1)

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

LICEUL ”PETRU RARES” FELDIOARA implementează, în calitate de beneficiar, proiectul DOTAREA LICEULUI ”PETRU RARES” FELDIOARA CU UN LABORATOR INTELIGENT (”SMART LAB”), ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL, în cadrul Apelului Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emis prezentul anunț publicitar.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația atașată, pentru următoarele produse:

Anunt publicitar- Lot 1

Caiet de sarcini- echipamente tehnologice si servicii de conectare

Formulare ofertanti-echipamente tehnologice si servicii de conectare

__________________________________________________________________________

ANUNT PUBLICITAR

nr. 2 din data 31.05.2024

Achiziția de SOFTWARE SI CONTINUT EDUCATIONAL (Lot 2)

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

LICEULUI ”PETRU RARES” FELDIOARA implementează, in calitate de beneficiar, proiectul DOTAREA LICEULUI ”PETRU RARES” FELDIOARA CU UN LABORATOR INTELIGENT (”SMART LAB”), IN VEDEREA CRESTERII CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL, în cadrul Apelului Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost care a fost emis prezentul anunt publicitar.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de pret, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si documentatia atasata, pentru următoarele produse:

Anunt publicitar - Lot 2

Caiet de sarcini- echipamente tehnologice si servicii de conectare

Formulare ofertanti-echipamente tehnologice si servicii de conectare

_____________________________________________________________________________


Situația intermediară a procesării cererilor de înscriere etapa I
An școlar 2024-2025


Mai multe detalii....

___________________________________________________________
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă

Comunicat de presăCupa satelor!Concursul Județean “ Sfaturi verzi pentru viața ta”
Admitere liceu/ școală profesională 2024-2025Accesați www.cariera.isjbrasov.ro - site dedicat orientării în carieră (cuprinde informații despre orientarea școlară și profesională, oferta educațională a liceelor pentru anul școlar 2024-2025 - pe filiere/ profiluri/ domenii de pregătire/ specializări/ calificări, informații despre Târgul liceelor etc.).

Alte informații utile pot fi găsite Aici

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022Liceul ”Petru Rareș” Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, strada Octavian Goga nr. 57, județul Brașov, organizează concurs conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale:

 1. Denumirea postului: Secretar, post vacant pe perioada nedeterminată
  • Nivelul posturilor: funcție de execuție
  • Numărul de posturi: 0,5 normă
  • Perioada și durata timpului de lucru: 8:00 – 12:00; 4 ore/zi
 2. Denumirea postului: Administrator patrimoniu, post vacant pe perioadă nedeterminată
  • Nivelul posturilor: funcție de execuție
  • Numărul de posturi: 1 normă
  • Perioada și durata timpului de lucru: 8:00 – 16:00; 8 ore/zi
Alte informații utile pot fi găsite în: Anunt concurs


------------------------------------------------------------------------------

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 💙💛❤

Bucurie. Surpriză. Joc și joacă.Curtea corpului C a Liceului „Petru Rareș” Feldioara a primit o nouă față.

Imaginea pe care a primit-o îi încântă atât pe cei mici, cât și pe cei mari.

La inițiativa Doamnei Director Gabriela Suciu pavajele au primit culoare spre joaca și jocul celor mai mici elevi ai noștri.

Pe această cale mulțumim doamnei Carmina Puia, doamnelor voluntare și cadrelor didactice implicate, care și-a pus talentul și imaginația în a aduce bucurie tuturor. Este din nou o dovadă că școala noastră deschide porțile soarelui spre inimile și mințile tuturor.

Vă mulțumim pentru minunata colaborarea!
Dragi elevi,
Stimați părinți,Indiferent de vârsta pe care o avem, când sună clopoțelul pentru începerea școlii fiecare dintre noi suntem emoționați, ori plini de amintiri. Astăzi am fost cu toții entuziasmați de curiozitatea celor mici, emoționați pentru revederea celor mai mari și bucuroși că A ÎNCEPUT ȘCOALA!
Dragi elevi,
Stimați părinți,


Admitere 2023-2024!

Candidații admiși în invățământul profesional - cod opțiune: 611, Calificarea: Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

Listă admiși

Broșura de admitere în clasa a IX-a de liceu - 2023-2024

Oferta educațională a Liceului „Petru Rareș” Feldioara:
Oferta educațională 2023-2024


__________________________________________________________________


Contestarea lucrărilor scrise – EN VIII – sesiunea 2023


Elevii care doresc să conteste nota depun cererea de contestație la centrul de examen- Liceul „Petru Rareș” Feldioara, (corp A, secretariat) sau o pot transmite prin mijloace electronice (email: petruraresfeldioara@yahhoo.com) în:

 • 28 iunie, între orele 16:00 și 19:00
 • 29 iunie, între orele 8:00 și 12:00

Candidații care depun/transmit contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz nota inițială, prin creștere sau descreștere;

 • la depunerea online a cererii, se atașează fișierul cu scanarea CI a elevului/ei, respectiv fișierul cu scanarea CI a părintelui/tutorelui/reprezentatului legal, în cazul elevului minor.
 • În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali al acestuia;

Cerere de contestații se găsește la secretariatul liceului și aici


Înscrierea în clasa pregătitoare - 2023-2024


Arondarea pe circumscripții școlare:
 • Feldioara - Liceul „Petru Rareș” Feldioara
 • Colonia Reconstrucția - Școala Primară Reconstrucția
 • Rotbav - Școala Primară Rotbav

Planul de școlarizare:
 • Liceul „Petru Rareș” Feldioara - 2 clase / 44 locuri
 • Școala Primară Reconstrucția + Școala Primară Rotbav - 1 clasă / 22 locuri
Notă: Clasa pregătitoare Reconstrucția + Rotbav va funcționa la Școala Primară Reconstrucția

Anunț înscriere în învățământul primar

_________________________________________________________________________

Dragi elevi,
Stimați părinți,

Ne aflăm într-o perioadă care necesită răbdare, atenție, înțelegere și nu în ultimul rând unitate. Deciziile de a se suspenda cursurile școlare au în vedere prevenirea răspândirii virusului. Trebuie să înțelegem că nu ne aflăm în vacanță, iar copiii trebuie supravegheați cât se poate de bine. Este foarte important ca cel mai mult timp să-l petrecem acasă, iar ieșirile în spațiul public să fie limitate la strictul necesar. Pe cât posibil vom ține legătura cu elevii și vom distribui diverse sarcini de lucru, recomandări de lecturi, canale educaționale, link-uri utile etc. Avem speranța că totul va fi bine și că ne vom revedea cât mai curând sănătoși! Colectivul de cadre didactice a Liceului ”Petru Rareș” Feldioara

____________________________________________________________________________________________________________________________


24.02.2020: Înscrierea în clasa pregătitoare - 2020-2021


Formularul care permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar poate fi accesat din 4.03.2020 ora 8.00: Aici

Programul de înscriere în perioada 04.03 - 23.03.2020:

 • luni-joi 8.00 - 18.00;
 • vineri 8.00 - 17.00
Arondarea pe circumscripții școlare:
 • Feldioara - Liceul „Petru Rareș” Feldioara
 • Colonia Reconstrucția - Școala Primară Reconstrucția
 • Rotbav - Școala Primară „Nicolae Croitoru” Rotbav

Planul de școlarizare:
 • Liceul „Petru Rareș” Feldioara - 2 clase / 50 locuri
 • Școala Primară Reconstrucția + Școala Primară „Nicolae Croitoru” Rotbav - 1 clasă / 25 locuri
Notă: Clasa pregătitoare Reconstrucția + Rotbav va funcționa la Școala Primară Reconstrucția

Alte informații utile pot fi găsite aici

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 25 februarie–20 martie 2020.

Planificarea activității de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare-Centrul de evaluare nr. 4-Liceul „Petru Rareș” Feldioara: Centrul de evaluare nr. 4-Liceul „Petru Rareș” Feldioara

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 23 martie 2020 și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 23 și 30 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

Calendarul înscrierii:

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare:
 • Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare: 4-23 martie 2020
 • Afișarea candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă: 1 aprilie 2020


 • Alte informații utile pot fi găsite în:
 • Metodologia înscrierii în învățământul primar - 2020-2021

 • Calendarul înscrierii în învățământul primar- 2020-2021
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________

  Simularea examenelor naționale 2020!


  Simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a
  • 23 martie 2020 - Limba și literatura română-probă scrisă;
  • 24 martie 2020 - Matematică-probă scrisă;
  • 25 martie 2020 - Limba și literatura maternă- probă scrisă;
  • 3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor.


  Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național
  • 23 martie 2020 - Proba E.a). probă scrisă - Limba și literatura română;
  • 24 martie 2020 - Proba E.c). probă scrisă - proba obligatorie a profilului;
  • 25 martie 2020 - Proba E.b). probă scrisă - Limba și literatura maternă;
  • 26 martie 2020 - Proba E.d). probă scrisă - proba la alegere a profilului și a specializării;
  • 3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor.

  Str. Octavian Goga, nr. 57, cod. 507065, Feldioara, judeţul Braşov, România.
  Tel: 0268/265011 Fax: 0368/815745 E-mail: petruraresfeldioara@yahoo.com.
  Liceul "Petru Rareş" Feldioara