Liceul "Petru Rareş" Feldioara

Reguli interne destinate elevilor

- Elevii au voie să aibă grijă de bunurile şcolii (mobilier şcolar, plante, plaşe etc.);
- Elevii au voie să se comporte civilizat în şcoală;
- Elevii nu au voie să părăsescă incinta şcolii în timpul programului, exceptând orele de fizică, chimie şi educaţie fizică, când orele se ţin în corpul A;
- Când orele se ţin la corpul A, sala de clasă se încuie; dacă lipseşte cheia elevii de serviciu pe clasă rămân în clasă;
- Imediat când se sună de elevii vor ieşi în pauză în curtea şcolii;
- În incinta şcolii (în sălile de clasă, pe holuri, în toalete, în curtea şcolii) elevii nu au voie să fugă;
- În timpul pauzei uşile sălilor de clasă rămân deschise;
- Elevii de serviciu pe clasă rămân în sala de clasă, aerisesc, spală tabla şi buretele;
- Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs; dacă elevii aduc la şcoală telefoane mobile, şcoala nu răspunde de ele, dacă se pierd sau se fură;
- Se interzice depăşirea timpului acordat pauzelor;
- Elevii nu au voie:
     - să se sprijine pe calorifere;
     - să murdărească pereţii;
     - să scrie pe bănci, scaune sau pereţi;
     - să mănânce seminţe în şcoală
     - să iasă sau să intre pe geamurile de la parter;
     - să folosească alt grup sanitar decât cel destinat elevilor;
     - să se joace cu apă;
     - să aducă jigniri colegilor şi personalului şcolii;
     - să deranjeze orele de curs;
     - să blocheze căile de acces în spaţiile şcolii;
     - să posede şi să difuzeze material cu caracter obşcen;
     - să aibă ţinută provocatoare sau ostentativă;
Orice abatere de la regulile de mai sus enumerate conduce la sanţionarea elevilor: avertisment, eliminarea pe una sau mai multe zile, mutare disciplinara în altă clasă sau şcoală, scădererea notei la purtare.
                
Regulamentul Intern - 2017
Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare- 2017
Statutul Elevului
Director,
               Prof. Suciu Gabriela